0
My Cart
0
MY_VMMENU_TITLE
Levý banner

1. Všeobecné ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.povleceni-acko.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Maloobchdní prodej pro ČR zajišťuje obchodní partner společnosti ÁČKO a.s :

Název: Ing. Michal Gebauer  (dále jen GM)

Sídlo: Třanovice 320, 739 53 Třanovice

IČO: 75494426

DIČ: CZ8706175951

Telefón: + 420 728 586 109

Email: info@povleceni-acko.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží:

Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Objednávka je přijata do 2 pracovních dnů a potvrzení objednávky je zasíláno e-mailem. O odeslání zboží jste taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit, a to telefonicky na čísle +420 728 586 109 či e-mailem na adrese info@povleceni-acko.cz – a to i bez udání důvodu. Stačí uvést Vaše jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3. Odstoupení od smlouvy:

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty.

Nepodnikatelský subjekt může odstoupit od smlouvy za splnění těchto podmínek:

a) Kontaktujte nás (písemně), se žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury, variabilní symbol, datum nákupu.

b) Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na adresu: GM LOŽNICE - Ing. Michal Gebauer, Hrnčířská 65/2, 73301 Karviná-Fryštát a to za následujících podmínek:

- Musí být nepoužité

- Musí být nepoškozené

- Musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálem dokladu o koupi

c) Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Veškeré náklady spojené s přepravou zboží nazpět si hradí zákazník sám (viz ust. § 1832/3 OZ).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží a Vámi zaplacené poštovné zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet, a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě vrácení nekompletního zboží Vám bude vrácena pouze část Vámi zaplacené kupní ceny odpovídající vrácenému zboží.

V případě vrácení zboží poškozeného, s porušením hygienického obalu a použitého, nebude odstoupení od smlouvy akceptováno a zboží Vám bude zasláno zpět na Vaši adresu.

4. Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující může zrušit svoji objednávku do 24 hodin před jejím závazným potvrzením. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle (+420) 728 586 109 nebo na email info@povleceni-acko.cz. Vždy uveďte číslo Vaší objednávky.

5. Dodací podmínky:

Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Nabízené možnosti dopravy zboží se liší v závislosti na oddělení, ze kterého objednáváte, resp. na druhu prodávaného zboží.

Doprava je pro objednávky nad 1.499,- Kč ZDARMA. Pro objednávky s hodnotou nižší než 1.499,- Kč (včetně DPH) je stanoven paušální poplatek:

Na dobírku: 120,- Kč (pouze PPL)

Bez dobírky - platba převodem na účet: 100,- Kč (pouze PPL)

Hmotnost balíku je omezena do 30 kg.

SOUČÁSTÍ DODÁNÍ NENÍ INSTALACE ANI VÝNOS ZBOŽÍ.

Před vyskladněním zboží Vás náš pracovník zákaznického servisu telefonicky nebo e-mailem kontaktuje a sdělí Vám číslo přepravního balíku s potvrzením dne expedice (vyskladnění). Pokud nebude adresát zastižen, pokusí se přepravní služba o dodání zásilky ještě jednou, nejčastěji následující pracovní den.

Zboží rozváží pouze jeden řidič a proto pro případnou pomoc u těžších zásilek (např. při stěhování do schodů) je potřeba, abyste si zajistili pomocníka, který Vám s výnosem pomůže. Další případná manipulace je možná vždy pouze po dohodě s řidičem. Doručení probíhá v pracovních dnech (8-18 hod.), případně v jiné době po dohodě s místní doručovací službou.

Kupující je povinen si důkladně prohlédnout objednané zboží ihned při příjmu od dopravce. To znamená, dodané zboží zkontrolovat (počet balíků, bezvadnost zboží) za přítomnosti řidiče a v případě mechanického poškození výrobku nebo nesprávný počet dodaného zboží, písemně zaznamenat zjištěný stav do přepravního listu, popř. zboží odmítnout.

6. Možnosti platby:

Máte několik možností platby za Vámi vybrané zboží:

a) platba předem - bankovním převodem,

b) dobírkou – tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí.

7. Termíny a dodací lhůty:

Jakmile obdržíme Vaši objednávku, zašleme Vám potvrzení o jejím přijetí (viz ust. § 1827/1 OZ). Neprodleně zjistíme, zda je Vámi objednané zboží na skladě. Jestliže je zboží skladem, dopravíme Vám ho zpravidla do 7 pracovních dnů. Jestliže zboží skladem není, pracovník/ce z oddělení zákaznického servisu Vás o tom bude informovat do 3 pracovních dnů. Zpravidla pokud je zboží zadáváno do výroby je dodací lhůta u takové objednávky cca 14 pracovních dnů není-li dohodnuto jinak. V obou případech Vám bude neprodleně sděleno, kdy přesně Vám bude zboží dodáno.

Součástí dodávky není instalace ani výnos zboží. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, záruční list a návod na používání výrobku.

8. Atypické rozměry výrobků:

Atypický výrobek lze zakoupit prostřednictvím online za těchto podmínek:

a) objednávku odešlete na email: info@povleceni-acko.cz

b) vypočítáme Vám cenovou nabídku pro specifikovaný ATYPICKÝ rozměr

b) platba za zboží: PLATBA PŘEDEM na bankovní účet dle námi sdělených přesných instrukcí
v zaslaném emailu

c) dodací lhůta objednaného atypického výrobku je cca 5 - 8 týdnů, v případě že není dohodnuto jinak

Upozorňujeme Vás, že na tento typ objednávky se vztahuje nemožnost odstoupení od smlouvy do 14dnů bez uvedení důvodu, a to ve smyslu ust. § 1837 písm. d) OZ. Jedná se o výrobek, který je upraven na přání spotřebitele a od takové objednávky není možno odstoupit. Toto zboží je možno reklamovat při zjištění vad dodaného zboží, a to dle níže popsaných pravidel.

9. Reklamační řád:

Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele. Při zaslání reklamace, nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu.

Na vady, které zboží neneslo při převzetí a které se vyskytnou v průběhu jeho používání, poskytujeme záruku v délce dvou let. Tato záruka se nevztahuje na ty vady zboží, které byly způsobeny jeho běžným opotřebením, nebo v důsledku jeho nesprávného používání či ošetřování.

Kupní smlouvou se GM zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí GM kupní cenu.

GM si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

GM Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu se smlouvou.

Má-li GM věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, GM odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li GM větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

GM odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí GM věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří GM věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou GM způsobila porušením své povinnosti

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující zboží, ač mu s ní GM umožnilo nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže GM škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost GM: odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména GM odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které GM nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití GM uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je GM zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí GM, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu GM; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li GM vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu GM nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že GM nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může GM dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může GM odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li GM vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu GM.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující GM na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se GM zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než GM, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

10. Výměna zboží:

Jestliže dojde k chybnému výběru velikosti, zašlete nepoužívaný a nepoškozený výrobek zpět a my Vám jej vyměníme, účtovat budeme samozřejmě pouze poštovné. Je nezbytně nutné, aby zboží bylo vráceno nepoužité a hygienicky zabalené. Tato podmínka platí zejména u povlečení, lůžkovin a bezvýhradně u matrací.

Pokud si zákazník nechá upravit dodávané zboží dle svého přání a vlastních rozměrů, není možné takové zboží vyměnit ani požadovat vrácení peněz (viz čl. 8. Atypické rozměry výrobků).

11. Bezpečnostní ujednání: 

S veškerými osobními údaji (zejména pak jméno, příjmení a adresa) zákazníků je zacházeno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele internetového obchodu www.povleceni-acko.cz a to za účelem úspěšného splnění smlouvy. Získané osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám vyjma nezbytných údajů dopravci pro zajištění bezproblémového doručení.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití, data nejsou sdílena třetími osobami. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po uzavření objednávky a splnění kupní smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření, že s tímto zpracováním nesouhlasí. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Provozovatel internetového obchodu www.povleceni-acko.cz prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

×

TOP